Samfundet De Nio

Stol nr 7

Innehas sedan 1995 av Niklas Rådström
f. 1953, författare, professor

Karl Vennberg (1910-1995)

Författare, 1962-95

Olle Holmberg

1936-62 (flyttad till stol nr 1)

 

Albert Nilsson (1878-1936)

Professor, litteraturhistoriker, 1924-36

Göran Björkman (1860-1923)

Förste aktuarie, översättare, Samfundets sekreterare, 1913-1923