Samfundet De Nio

Stol nr 6

Innehas sedan 2021 av Sara Stridsberg
f. 1972, författare och dramatiker

Anna Williams f. 1957

Professor, 2015–2019 (flyttad till stol nr 1)

Agneta Pleijel f. 1940

Författare, 1988-2015 (avgått 2015)

Gunnel Vallquist (1918–2016)

Författare, 1973-88 (avgått 1988)

Margit Abenius (1899-1970)

Fil. dr., litteraturhistoriker, 1949-69 (utträdde 1969)

Irja Browallius (1901-1968)

Författare, 1941-49 (utträdde 1949)

Karin Boye (1900-1941)

Författare, 1931-41

Kerstin Hård af Segerstad (1873-1955)

Fil. dr., 1913-30 (utträdde 1930)