Samfundet De Nio

Stol nr 5

Innehas sedan 1993 av Gunnar Harding
f. 1940, författare, 2003–2008 redaktör för De Nios Litterära Kalender.

Anders Olsson f. 1949

Docent, 1986-93 (avgått 1993)

Inge Jonsson

Professor, litteraturhistoriker, 1976-86 (flyttad till stol nr 1)

Algot Werin (1892-1975)

Professor, litteraturhistoriker, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1961-1969, 1950-75

Martin Lamm (1880-1950)

Professor, litteraturhistoriker, 1926-50

Erik Hedén (1875-1925)

Fil. dr., litteraturkritiker, 1913-25