Samfundet De Nio

Stol nr 4

Innehas sedan 2022 av Marie Lundquist

Kerstin Ekman f. 1933

1993–2022 (tidigare 1978–85 på samma stol, återinvald 1993, avgått 2022)

Astrid Lindgren (1907-2002)

1986-93 (flyttad från stol nr 1, avgått 1993)

Kerstin Ekman f. 1933

Författare, 1978-85 (avgått 1985, återinvald 1993 till stol nr 4, avgått 2021)

Elsa Björkman-Goldschmidt (1888-1982)

Författare, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1958-1960, 1950-78 (avgått 1978)

Eva Andén

1940-49 (flyttad 1949 till stol nr 1)

Selma Lagerlöf (1858-1940)

1926-40 (återinvald, se stol nr 2)

Ellen Key (1849-1926)

Författare, 1913-26