Samfundet De Nio

Stol nr 3

Innehas sedan 2017 av Jonas Ellerström
f. 1958, Författare, översättare, förläggare

Anders R Öhman

Advokat, 1962-2017

Hjalmar Gullberg (1898-1961)

Skald, 1937-61

Karl Wåhlin (1861-1937)

Fil.dr., utgivare av tidskriften Ord och Bild, 1913-37