Stol nr 9 – Knut Ahnlund

Som John Landquists efterträdare välkomnades vid årets sista sammanträde 1969 professor Knut Ahnlund (1923–2012). Med honom förvärvade Samfundet en eminent kännare av dansk litteratur, med tiden även av spansk, latinamerikansk och judisk diktning. Efter att ha disputerat i Stockholm 1956 på en magistral avhandling om Henrik Pontoppidan och utgivit en bok om Gustav Wied några år senare utnämndes han 1966 till professor i nordisk litteraturhistoria vid universitetet i Århus. Knut Ahnlund publicerade också flera skönlitterära verk, främst essäer, och skapade sig ett aktat om än kontroversiellt renommé som kritiker. År 1983 invaldes han i Svenska Akademien, och på grund av ökade arbetsuppgifter där utträdde han ur Samfundet 1994.

Redan första året efter invalet i De Nio utsågs han till redaktör för Svensk litteraturtidskrift, och han skötte detta viktiga värv ända till 1983, då utgivningen blivit en alltför tung förlustpost. Han skrev själv mängder av recensioner och artiklar utmärkta av klarhet i ord och tanke. Det är lätt att förstå, att många beklagade beslutet att SLT skulle tystna, ty Knut Ahnlund vågade uttala obekväma meningar i ett konformistiskt kulturklimat. Samfundet tackade honom för hans betydelsefulla insatser genom att tilldela honom John Landquists pris 1996 och kunde bereda honom glädjen att hans son Nathan Shachar belönades med samma pris sex år senare.