Stol nr 8 – Marika Stiernstedt

Till att efterträda Ann Maria Roos utsågs 1918 friherrinnan Marika Stiernstedt (1875–1954), som hade hört till de av Samfundet prisbelönade författarna året innan. Hon gick från början ut i stor stil med väl förberedda debattinlägg om hur valet av pristagare borde organiseras framöver, och även om hon inte deltog i alla sammankomster på grund av täta resor i Europa var hennes engagemang för verksamheten starkt. Vid valet till sekreterare efter Björkmans bortgång besegrades hon av John Landquist, men när han avgick 1936 övertog hon posten. Hennes ledarskap sattes snart på prov, när Berit Spong vägrade att ta emot ett pris på 5.000 kronor i besvikelsen över att inte ha fått det Stora priset. Efter underhandlingar med hennes man, som var lektor och väl medveten om att beloppet motsvarade halva hans årslön, lyckades sekreteraren förmå henne att acceptera det som ett understöd. Genom sitt både taktfulla och bestämda sätt att hantera denna konflikt visade hon samma diplomatiska talanger som utbildats under föregående generationers hovtjänst. Politiskt bekände hon sig som rödfärgad, men därunder mer än skymtade konturen av en ståtlig dam från l´ancien régime.