Stol nr 8 – Anna Maria Roos

På den näst sista stolen hade Lotten von Kraemer placerat den kända författarinnan Anna Maria Roos (1862–1938). Hon hade utbildat sig till lärare men ägnade sig huvudsakligen åt ett varierat skriftställarskap, där de mest kända alstren var barnböckerna Sörgården och I Önnemo (1913). Hon togs snabbt i anspråk för olika uppdrag i Samfundet, däribland att planera utgivningen av en tidskrift och sedermera redigera de båda första årgångarna av Vår Tid. Släktingarnas protesterande av testamentet gjorde att det tog minst ett år längre tid för Samfundet att komma i gång med sin egentliga verksamhet. Det är ingen tvekan om att denna väntan skapade misstämning bland ledamöterna, som dessutom var oense om hur attacken från släkten borde bemötas. Anna Maria Roos ansåg, att hon inte behandlades som jämbördig i en församling, där hela förvaltningsutskottet bestod av enbart män, och till sist gjorde hon tillsammans med Selma Lagerlöf uppror och begärde sitt utträde. Inga vädjanden ändrade deras beslut, utan de lämnade sina stolar på våren 1918.