Stol nr 6 – Margit Abenius

Vid första höstsammankomsten 1949 ersattes Irja Browallius av Margit Abenius (1899–1970), fil.dr i Uppsala 1931 och väletablerad som kritiker bl a i radio. Trots en svag hälsa engagerade hon sig starkt i De Nios verksamhet, inte sällan på ett sätt som ifrågasatte Olle Holmbergs åsikt att hon vore alltför själfull för att passa som ordförande. Hon hör till de få ledamöter som formellt reserverat sig i protokollet mot ett beslut om Stora priset, i ett PS till ett prisförslag nominerade hon halvt på allvar Povel Ramel till en belöning och i ett annat från 1969 beklagade hon att Sara Lidman tycktes ”ha tappat sansen, vilket är skada, eftersom det finns så få kvinnor värda priset”. De här glimtarna må tjäna som en motvikt mot den helgonlika bild av Karin Boye hon gav i Drabbad av renhet (1950), som under decennier stod i vägen för en mer rättvisande tolkning av skalden och även hennes biograf. Margit Abenius´ ansökan om utträde på grund av sjukdom 1969 beviljades, om än med djupt beklagande – säkert inte en tom fras i hennes fall.