Stol nr 6 – Irja Browallius

Irja Browallius (1901–1968) var utbildad småskollärarinna och tjänstgjorde på landsbygden i Närke under tio år från 1927. Hennes främsta meriter vid invalet 1941 var tre stora bonderomaner Synden på Skruke (1937), Elida från gårdar (1938) och Två slår den tredje (1939) med ödesmättade motiv och övertygande miljöskildring. Lamm hade sett henne som en blivande kandidat till Stora priset 1938 och två år senare föreslog han ett mindre pris till henne. Men i stället hedrades hon liksom Boye genom ett inval. Dock fann hon sig tydligen aldrig till rätta i sällskapet. Hon uteblev påfallande ofta från dess möten, och enligt vad Olle Holmberg berättat hade hon en gång sagt att ”det är som om ni ville bita varandra allihop”. Utan motivering inlämnade hon en ansökan om utträde 1949, vilken beviljades utan kommentar. Uppbrottet gav möjlighet att tilldela henne Stora priset, vilket skedde 1952: det hade alltså inte kvarlämnat något agg.