Stol nr 6 – Gunnel Vallquist

I motsats till föregångaren, Margit Abenius, dröjde det ovanligt länge, innan stolen kunde besättas på nytt. Först 1972 enades sju ledamöter om att utse Gunnel Vallquist (1918–2016) att efterträda Abenius. Man kan misstänka att dröjsmålet hängde samman med hennes position som framträdande katolik, med tanke på att en av hennes tidiga nomineringar till Stora priset väckte häftigt motstånd. Å andra sidan visade hennes reportageböcker från Andra Vatikankonciliet och flera essäsamlingar, att hon ingalunda var någon okritisk lärjunge. Hennes insatser som översättare och introduktör av fransk litteratur, med Marcel Prousts monumentala romansvit På spaning efter den tid som flytt (1964–82) som höjdpunkten, hyllades dock unisont, och invalen i Samfundet 1972 och Svenska Akademien tio år senare innebar en symbolisk markering av översättarens viktiga roll.