Stol nr 5 – Erik Hedén

Den av Lotten von Kraemer utsedde förste innehavaren av stol nr 5, Georg Göthe, hade avböjt inval och han ersattes av den politiskt radikale men estetiskt konservative kritikern Erik Hedén (1875–1925); han hade 1912 disputerat i latin i Uppsala. Han skulle bli en starkt engagerad ledamot, som sällan uteblev från någon sammankomst i Samfundet. På grund av konflikten med släktingarna hölls det första utdelningssammanträdet så sent som i maj 1916, och då stod dock hans stol tom. Men han hade sänt in utförligt motiverade förslag från sin aktuella adress på Långholmen. Sedan en dryg månad avtjänade han där ett fängelsestraff på ett år för ”försök att förleda till landsförräderi” i form av en artikel i de socialdemokratiska ungdomarnas tidning Stormklockan, i vilken han pläderat för att använda storstrejk som politiskt kampmedel. Domen överklagades, och i september frikändes han av Högsta domstolen. Som en fri man kunde han påbörja arbetet med att redigera Samfundets tidskrift Vår Tid och med kraft driva sina nomineringar, så länge hälsan stod bi.