Stol nr 5 – Anders Olsson

Sedan Inge Jonsson avlöst Astrid Lindgren som ordförande och därmed flyttats till stol nr 1, utsågs Anders Olsson (född 1949) till innehavare av stol nr 5 1986. Han hade disputerat i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet på en mäktig avhandling kallad Ekelöfs nej (1983). Då hade han redan framträtt som en av de unga kritikerna bakom tidskriften Kris och bl a publicerat essäsamlingen Mälden mellan stenarna. Av olika skäl deltog han vid rätt få sammankomster under knappt sju år, innan han tvangs konstatera att hans arbetsbörda gjort det omöjligt för honom att bli tillräckligt påläst för att fullgöra sin uppgift i Samfundet. Den insikten hade många av oss vunnit, dessvärre, men vi måste givetvis respektera hans beslut och inleda sökandet efter en ersättare.