Stol nr 5 – Algot Werin

Till Lamms efterträdare blev efter flera omröstningar Algot Werin (1892–1975) utsedd 1950. Liksom sin vän Olle Holmberg hade han disputerat i Lund på en avhandling om Almqvist och blivit docent. Efter några års tjänst vid Lunds universitetsbibliotek och som akademisk lärare blev han verkställande direktör för Gleerups förlag 1934, en befattning som han lämnade sedan han kallats till professor i litteraturhistoria i Lund 1948. Sin främsta forskningsinsats ägnade han Tegnér och den humanistiska tradition, som utgick från honom.

Långt före invalet kom han att spela en avgörande roll för Samfundet De Nio som initiativtagare till den utgivning, som Olle Holmberg utformade till Svensk litteraturtidskrift 1938 och redigerade till 1957. Efter några år med Elsa Björkman-Goldschmidt som redaktör övertog Werin denna uppgift. Genom sina förbindelser med Gleerups förlag kunde han även förmedla substantiellt finansiellt bistånd till den notoriskt förlustbringande tidskriften, och han lämnade väl genomtänkta förslag till pristagare och nya ledamöter. I sina minnesord betonade Astrid Lindgren den vänlighet och värdighet som utmärkte honom, ”en värdighet av det slag som väcker respekt men inte skapar distans”, och i Vägen till Villagatan gav Elsa Björkman-Goldschmidt honom det vackra eftermälet ”en klippa av trygghet”. Samfundet har alla skäl att minnas Algot Werin med stor tacksamhet.