Stol nr 6 – Agneta Pleijel

Beslutet att välja Agneta Pleijel (född 1940) som efterträdare till Gunnel Vallquist fattades mycket snabbt 1988 – alltför fort i sekreterarens ögon, eftersom Samfundet därmed berövade sig chansen att finna en självklar mottagare av Stora priset: som merit hade nämligen enligt honom enbart Vindspejare (1987) varit mer än tillräcklig. Så förhöll det sig kanske, men hon hade i praktiken vunnit stora framgångar inom diktens alla tre antikärvda huvudområden och dessutom som producent av filmmanus. När Agneta Pleijel önskade avgå 2014 hade hennes bibliografi vuxit till en längd och bredd, som gjorde beslutet att tilldela henne Stora priset 2017 till en plikt och en så mycket större glädje som beloppet hade kunnat höjas till en nivå som gör dess benämning motiverad. Något lindrade det smärtan över att förlora en mångsidigt begåvad och engagerad ledamot, som hade givit så många goda förslag om pristagare och ägnat så mycket tid och kraft åt arbetet med De Nios kalender från starten 2002.