Stol nr 4 – Kerstin Ekman

Utan att någon kände till Svenska Akademiens planer på att kalla Kerstin Ekman (född 1933) till ledamot valdes hon enhälligt till att efterträda Elsa Björkman-Goldschmidt i Samfundet i februari 1978.

Om Kerstin Ekmans utträde 1985 och återkomst 1993 berättar hon själv.