Stol nr 4 – Eva Andén

Eva Andén invaldes på stol nr 4 efter Selma Lagerlöfs, som återinträtt i samfundet 1926, bortgång 1940. Andén flyttades 1949 till stol nr 1.