Stol nr 4 – Ellen Key

Internationell berömmelse delade Ellen Key (1849–1926), första innehavaren av stol 4, med Selma Lagerlöf, men vid tiden för invalet var hon äldst och hade under en stor del av 1900-talet bott utomlands i ett slags landsflykt undan smädelser och påhopp. Den relativa isoleringen bestod även efter hemkomsten 1910 genom att hon byggde egendomen Strand, skönt belägen vid Vättern men svår att nå. Det ledde till att hon inte kunde delta fysiskt i mer än 12 sammanträden av 54. Per brev fick dock övriga ledamöter mycket tydliga besked om hur pristagare borde utses och tidskriften Vår Tid redigeras. Hennes med många utropstecken tryfferade brevstil kom ibland nära militär ordergivning, och Marika Stiernstedts iakttagelse att hon ansågs oberäknelig och blev misstrodd leder till slutsatsen, att hon trots sitt världsrykte inte hörde till de tongivande bland De Nio.