Stol nr 3 – Karl Wåhlin

För två av stolarna i Samfundet har tre innehavare lyckats täcka hela 105 år, och de återfinns på den första och den sista av de exklusivt manliga. Till stol nr 3 hade Lotten von Kraemer valt Karl Wåhlin (1861–1937), skaparen av Ord och Bild 1892. Efter akademiska studier i Lund anställdes han vid Norstedts förlag i Stockholm och därefter som amanuens vid Nationalmuseum. När han intog sin stol i Samfundet hade han just avslutat en stor biografi om Ernst Josephson. Wåhlin utsågs 1913 till skattmästare och därmed ledamot av förvaltningsutskottet, uppdrag som han skötte med stor omsorg ända till sista året före sin död 1937. I De Nios protokoll framstår han som en klok hushållare och sansad debattör. Det hindrade honom dock inte från att ge rätt skarpa uttryck för sina åsikter, när han fann det motiverat. Ett inlägg mot den radikale kritikern Erik Hedén på stol nr 5, som reserverat sig mot valet av filosofen Hans Larsson till mottagare av Stora priset 1920, ger syn för sägen.