Stol nr 3 – Hjalmar Gullberg

Till Erik Hedéns efterträdare 1937 valdes Hjalmar Gullberg, som hade nominerats till pris vid två tillfällen men inte belönats. I stället kom han att bli en av de mest aktiva ledamöterna, som aldrig försummade en sammankomst utan absolut tvingande skäl. Hans vän Olle Holmberg uppfattade honom som läsare och bedömare av litteratur som ”en av de mest frisinnade” han lärt känna. Gullbergs nomineringar hör också till de mest utförliga i De Nios arkiv, från debuten med Harry Martinson 1937 via Vilhelm Moberg, Ivar Lo-Johansson, Olle Hedberg, Sven Lidman, Moa Martinson, Frans G Bengtsson, Gunnar Ekelöf, Gabriel Jönsson, Sivar Arnér, Stina Aronson och Karl Vennberg till Lars Ahlin 1960. Det sista förslaget hade skrivits ut av en annan hand, troligen Greta Thotts, men undertecknats av den hårt sjukdomsmärkte Gullberg. De flesta av hans nomineringar vann majoritetens bifall.