Stol nr 3 – Anders R Öhman

Till att efterträda Hjalmar Gullberg utsågs 1962 advokaten Anders R. Öhman (född 1925). Med honom förvärvade Samfundet inte bara en skicklig jurist och ekonom utan en mångsidig kulturpersonlighet och en generös vän. Han avlöste vid årsskiftet 1963 Elsa Björkman-Goldschmidt som sekreterare och vid majsammanträdet samma år Eva Andén som skattmästare. Denna förstärkning av den exekutiva makten var ett lyckokast, som gav honom tillfälle att tillsammans med hustru Veronica utveckla ett oförlikneligt välkomnande värdskap vid De Nios sammankomster i Villagatan 14 under mer än ett halvt sekel.

Det blev också en tid av exempellös kapitaltillväxt, vilket gjorde det möjligt att öka priserna i både antal och storlek: 1962 delade Samfundet ut 25.500 kronor i priser, när Anders Öhman avgick från sina ämbeten 2014 kunde Samfundet disponera 2.045.000 kronor för samma ändamål. Han stannade kvar som ledamot till 2016, då han av hälsoskäl måste lämna sin plats efter 54 års mer än trogen tjänst.