Stol nr 2 – Stina Aronson

För Elin Wägners efterträdare i Samfundet Stina Aronson (1892–1956) blev tiden där blott hälften så lång som Wägners, men engagemanget avsatte ändå tydligare spår. När man väl bestämt sig i valet mellan att ge henne Stora priset eller välja in henne fick hon 1949 besätta stol nr 2. Så länge hälsan tillät inlämnade hon utförligt motiverade prisförslag, och man kan också notera, att hon stundom bedrev en nästan lobbyartad aktivitet för att uppkommande inval skulle gå i av henne önskad riktning, t ex för att Martin Lamm borde efterträdas av Gunnar Tideström, dock utan framgång. Samfundet har hedrat hennes minne genom att från 2002 dela ut ett pris för framstående berättarkonst, som bär hennes namn och idag utgår med 150.000 kronor.