Stol nr 2 – Eva Andén

Frågan om Elisabeth Tykessos efterträdare löstes genom att Eva Andén lämnade ordförandeskapet men kvarstod som ledamot, och överflyttades till stol nr 2. Genom att Holmberg övertog ordförandeklubban och stol nr 1 uppstod en ledig plats (stol nr 7), vilken snabbt besattes med Karl Vennberg. Eva Andén behöll sin plats ytterligare fem år.