Stol nr 1 – Viktor Almquist

Samfundet De Nios förste ordförande och innehavare av stol nr 1 var överdirektören vid Kungl. Fångvårdsstyrelsen Viktor Almquist. Att Samfundet föredrog en hög ämbetsman och jurist som ordförande, framför litteraturvetaren Karl Warburg som också var på förslag för inval på denna stol, kan förvåna, men det mest troliga skälet var nog att en lagfaren ordförande vore bättre rustad att försvara Samfundet mot släktingarnas planer på att bestrida testamentet vilket det gick rykten om. De besannades efter ett år, och dessvärre lyckades släkten skrämma majoriteten till en förlikning, vars pris enligt mångas mening blev alldeles för högt. Den räddade visserligen hälften av donationen till Samfundet, eller c:a 20 miljoner i dagens penningvärde, men innebar också ett erkännande av att testatrix handlat i sinnesförvirring. Verksamheten inleddes under krisartade villkor, men Almquist blev med tiden uppskattad för sin förmåga att förena vänlighet med fasthet i en välfungerande arbetsgemenskap. Det bevisades av att han omvaldes som ordförande ända till 1949, då han lämnade Samfundet av hälsoskäl.