Stol nr 1 – Eva Andén

Genom att stadgarna föreskrev könsbyte vid skifte på posten som ordförande anförtroddes en kvinna uppdraget först efter 36 år, när Viktor Almquist lämnade samfundet. Det tillföll den framstående advokaten Eva Andén (1886–1970), invald i De Nio 1940 och året därpå utsedd till skattmästare. Hon var närmast självskriven som ordförande bland de dåvarande kvinnorna i Samfundet, och hon skötte sina uppgifter föredömligt även under de år, då hon förenade uppdragen som ordförande och skattmästare. Så länge hälsan stod bi fullgjorde hon även åliggandet att inkomma med skriftliga förslag till mottagare av Stora Priset, tyvärr dock nästan alltid utan att motivera valet. Det var nog en överdriven ödmjukhet, eftersom hennes kandidater ofta vann allmän uppslutning.