Stol nr 1 – Astrid Lindgren

Astrid Lindgren efterträdde Olle Holmberg på stol nr 1 1973. Genom sin starkt berömmande recension av Mio, min Mio i DN 1954 förde Olle Holmberg, med Jens Andersens formulering, ”upp barnboken på parnassen”. Redaktören Olle Holmberg publicerade en egen artikel med högt läsvärde i SLT 1963 om ”Astrid Lindgren, låtsandet och det ensamma barnet”, vilken som markberedande manöver fungerade ypperligt för hennes enhälliga inval.

När han tio år senare tvangs att lämna Samfundet på grund av ohälsa, valdes Astrid Lindgren till hans efterträdare. Ingen skulle ha kunnat lindra saknaden efter honom bättre än hon. Som ordförande var hon lika klok som expedit, och som kvicktänkt och repliksnabb bordsdam vid middagarna efter sammanträdena oförliknelig. Hennes decennium på stol nr 1 blev en guldålder.