Samfundet på Göteborgs Bokmässa

14 september 2018

27–30 september 2018 finns Samfundet De Nio på årets bokmässa i Göteborg (monter B01:09). Där bjuds på monterprogram med ledamöter och andra inbjudna. Dessutom finns Samfundet De Nios kalender, liksom några böcker av ledamöterna, till försäljning i montern Mer information kommer senare.