Samfundet De Nio

Stora Priset 2024 tilldelas Göran Greider

Samfundet De Nios Stora pris 2024 tilldelas Göran Greider:

”För ett flödande författarskap mitt i samtiden med okuvlig tro på människans möjligheter.”

Prissumman är 400 000 kronor.

Göran Greider, född 1959, debuterade år 1981 med diktsamlingen Vid fönstret slår ensamheten ut. Därefter har han framträtt flitigt i samhällsdebatten och publicerat en rad diktsamlingar, essäsamlingar och debattböcker. Han har tilldelats en mängd priser och utmärkelser, bland annat Gerhard Bonniers Essäpris (2023) för boken Stugland. En berättelse om Sverige (2022). Han är sedan 1999 chefredaktör för Dala-Demokraten. Greider är född i Vingåker och numera bosatt i Stockholm och Dala-Floda.

Program den 13 maj: Vad vi talar om då vi talar om ansvar. Att skriva och översätta

Samtal mellan Balsam Karam, Jennifer Hayashida och Ann-Marie Tung Hermelin
Villagatan 14, Stockholm
Kl. 18–21 måndagen den 13 maj 2024

Vi avslutar vårens programserie på Villagatan 14 med ett samtal kring en helt grundläggande fråga: författarens ansvar. Den kan ges många infallsvinklar, kan problematiseras på skilda sätt och ge upphov till en mängd olika svar. Möjligen är inget av dem definitivt; frågan förblir ständigt aktuell och är det kanske extra mycket just nu.

Just för att kunna belysa ämnet ur skilda synvinklar har kvällens gästcurator Balsam Karam, romanförfattare och lärare vid Litterär gestaltning, bjudit in två personer med bred och djup erfarenhet: Ann-Marie Tung Hermelin (romanförfattare, essäist och lärare på Kungliga konsthögskolan och Konstfack) och Jennifer Hayashida (poet och
översättare, doktorand i konstnärlig forskning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet). Alla förutsättningar finns för ett givande samtal.

Dörrarna till Villagatan 14 öppnar 17.30, samtalet tar sin början kl. 18 och beräknas inklusive avslutande frågor från publiken hålla på en timme. Därefter mingel med ost och vin.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast fredag den 10 april till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se

Release för De Nios kalender 2024 på Rönnells den 6 maj kl. 18

Varje vår presenterar kalendern ett brett urval nyskriven svensk skönlitteratur, med fokus på essäistik och poesi. Varje vår presenteras också kalendern på Rönnells antikvariat. Kalendern har redigerats av Magnus Halldin, som är
kvällens konferencier.

Medverkar under kvällen gör bland andra Jonas Ellerström, Daniela Floman, Peter Fröberg Idling, Marit Furn, Turhan Kayaoglu, Kennet Klemets, Malin Nord, Jan Stolpe, Claes Wahlin

Givetvis finns kalendern till försäljning, till det riktigt låga premiärpriset 250 kronor, under kvällen!
Fri entré, ingen föranmälan krävs.
Välkomna till Rönnells, på Birger Jarlsgatan 32!

Litterär salong den 3 april

Samfundet De Nio inbjuder till litterär salong med Ulrika Nielsen och Fredrik Hertzberg i De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm, onsdagen den 3 april 2024 kl 19.00–21.00. Rubriken är

Litterär kvalitet – vad är det?

och under den kommer kritikern och litteraturforskaren Fredrik Hertzberg att samtala med författaren och essäisten Ulrika Nielsen om vad som kan sägas utgöra kvalitet i litterära sammanhang, och om vad som idag anses vara  kvalitativt. Samtalet utgår från Nielsens och Hertzbergs i höstas utgivna, uppmärksammade pamfletter Vad är litteratur och vad ska man ha den till? respektive ”Farväl kvalitet. Farväl konst”.  Diskussionen leds av Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio.

Välkomna till Villagatan 14! Dörrarna öppnar 18.30, samtalet tar sin början kl 19 och beräknas inklusive avslutande frågor från publiken hålla på en timme. Därefter mingel med ost och vin.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast måndag den 1 april till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se

Litterär salong den 6 mars

Samfundet De Nio inbjuder till litterär salong med Magnus Florin och Ingrid Elam i De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm, onsdagen den 6 mars 2024 kl 19.00–21.00:

”En fantasi på viss verklighetsgrund”.

Kritikern och litteraturforskaren Ingrid Elam kommer att samtala med författaren och dramaturgen Magnus Florin om hans författarskap och särskilt den senaste romanen Descartes dotter (2023). Skådespelaren Maria Salomaa medverkar som uppläsare av valda partier. Samtalet inleds av Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio.

Välkomna till Villagatan 14! Dörrarna öppnar 18.30, samtalet tar sin början kl 19 och beräknas inklusive avslutande frågor från publiken hålla på en timme. Därefter mingel med ost och vin.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast måndag den 4 mars till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se

 

 

 

Elva författare får pris

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Stina Aronsons pris: 150 000 kr vardera till Jonas Hassen Khemiri och Mirja Unge

 Karl Vennbergs pris: 150 000 kr vardera till Hanna Hallgren och Johan Jönson

 De Nios Vinterpris: 100 000 kr vardera till Annelie Bränström-Öhman, Peter Lucas Erixon, Pär Hansson, Pamela Jaskoviak, Kennet Klemets, Andreas Lundberg och Niklas Schiöler

Litterär salong den 14 februari

Samfundet De Nio inbjuder till sitt första program för året 2024, en litterär salong med Maria Ehrenberg och Magnus William-Olsson i De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm, onsdagen den 14 februari 2024 kl 19.00–21.00. Rubriken är

Biblioteken och skönlitteraturen

och under den kommer Maria Ehrenberg, tidigare bibliotekschef i Hallands län, och författaren och kritikern Magnus William-Olsson att diskutera vilken skönlitteraturens position är idag på folkbiblioteken och på vilka sätt biblioteken kan fungera som en plats och kanal för kvalificerad litteraturbedömning och dito information. En praktisk erfarenhet erbjuder samarbetet mellan Varbergs bibliotek och Kritiklabbet, från vilket de båda har förstahandserfarenhet. Samtalet leds av Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio.

Välkomna till Villagatan 14! Kvällen inleds med mingel, ost och vin, varpå samtalet tar sin början kl 19.30 och beräknas hålla på en timme. Fritt fram för frågor och inspel från er i publiken: detta är avgörande frågor för litteraturen i samhället av idag.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast tisdag den 13 februari till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se

Julpriser till 13 författare

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela Julpriser om 50 000 kr vardera till följande personer:

Emil Boss
Lyra Ekström Lindbäck
Jesper Larsson
Kurt Levlin
Axel Lindén
Aya Kanbar
Johan Natt och Dag-Ranghusen (tidigare Johan Kling)
Mickaela Persson
Agneta Rahikainen
Channa Riedel
Sanna Samuelsson
John Sjögren
Marie Tonkin

Litterär salong den 9 december: Emily & Emily

Samfundet De Nio inbjuder till litterär och musikalisk julsalong med Josefin de Gregorio och Sofie Livebrant i De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm, lördagen den 9 december 2023 kl 15.00–18.00.

Det blir ett dubbelt julprogram som inleds med ett samtal mellan Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio, och Josefin de Gregorio, tidigare Holmström, om hennes uppmärksammade författarskap, som omfattar tre romaner, senast ”Försvinnandet”, liksom en essäbok och en avhandling om Emily Dickinson.

Andra avdelningen av programmet inleds med att den andra Emily, nämligen Emily Brontë, presenteras av Sofie Livebrant med bistånd av Josefin och Jonas. Sofie har med stor framgång tonsatt dikter av Emily Brontë och spelat in videor i hennes blåsiga och ödsliga hemtrakter i norra England. Hon framför nu ett urval av dem tillsammans med violinisten Hal Parfitt-Murray.

Välkomna till Villagatan 14! Med lite tur i köket kommer äppelkaka efter familjen Brontës recept att serveras. Och lämpliga drycker därtill.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast fredag den 8 december till programansvarig(at)samfundetdenio.se

 

Litterär salong den 19 november

Söndagen den 19 november 2023 kl 15.00–18.00 samtalar Kerstin M Lundberg, Göran Sommardal och Marie Lundström i Samfundet De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm,  under rubriken

DEN RADIOAKTIVERADE TEXTEN

om vad som händer med litteraturen – poesi, prosa, dramatik, essäistik, kritik – när den lyfts från den tryckta sidan och på radiovågor skickas ut i världen. Vilka möjligheter erbjuder etermediet, vilka nya former och hybrider kan uppstå, hur förändras vår upplevelse av den nu radioaktiverade texten? Samtalet leds av Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio.

Välkomna till Villagatan 14! Vi inleder med mingel, dryck och tilltugg, varpå samtalet inleds ca 15.30. Det beräknas vara ca 45 minuter, varefter publiken har möjlighet att ställa frågor och göra reflektioner. Så återupptas minglet, men kl 18 ska lokalerna vara tömda och diskmaskinen fylld. Diskreta uppbrottssignaler kommer att ljuda.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast fredag den 17 november till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se