Samfundet De Nio

Litterär salong den 9 december: Emily & Emily

Samfundet De Nio inbjuder till litterär och musikalisk julsalong med Josefin de Gregorio och Sofie Livebrant i De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm, lördagen den 9 december 2023 kl 15.00–18.00.

Det blir ett dubbelt julprogram som inleds med ett samtal mellan Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio, och Josefin de Gregorio, tidigare Holmström, om hennes uppmärksammade författarskap, som omfattar tre romaner, senast ”Försvinnandet”, liksom en essäbok och en avhandling om Emily Dickinson.

Andra avdelningen av programmet inleds med att den andra Emily, nämligen Emily Brontë, presenteras av Sofie Livebrant med bistånd av Josefin och Jonas. Sofie har med stor framgång tonsatt dikter av Emily Brontë och spelat in videor i hennes blåsiga och ödsliga hemtrakter i norra England. Hon framför nu ett urval av dem tillsammans med violinisten Hal Parfitt-Murray.

Välkomna till Villagatan 14! Med lite tur i köket kommer äppelkaka efter familjen Brontës recept att serveras. Och lämpliga drycker därtill.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast fredag den 8 december till programansvarig(at)samfundetdenio.se

 

Litterär salong den 19 november

Söndagen den 19 november 2023 kl 15.00–18.00 samtalar Kerstin M Lundberg, Göran Sommardal och Marie Lundström i Samfundet De Nios lokaler på Villagatan 14, Stockholm,  under rubriken

DEN RADIOAKTIVERADE TEXTEN

om vad som händer med litteraturen – poesi, prosa, dramatik, essäistik, kritik – när den lyfts från den tryckta sidan och på radiovågor skickas ut i världen. Vilka möjligheter erbjuder etermediet, vilka nya former och hybrider kan uppstå, hur förändras vår upplevelse av den nu radioaktiverade texten? Samtalet leds av Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio.

Välkomna till Villagatan 14! Vi inleder med mingel, dryck och tilltugg, varpå samtalet inleds ca 15.30. Det beräknas vara ca 45 minuter, varefter publiken har möjlighet att ställa frågor och göra reflektioner. Så återupptas minglet, men kl 18 ska lokalerna vara tömda och diskmaskinen fylld. Diskreta uppbrottssignaler kommer att ljuda.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast fredag den 17 november till Jonas Ellerström, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se

 

Priser utdelade i oktober 2023

Samfundet De Nio delar varje höst ut två stora priser till författare av sakprosa. Lotten von Kræmers pris har utdelats sedan 1984 och Inge Jonssons pris sedan 2021. Vidare utdelades vid höstsammanträdet två särskilda priser.

I år har priserna vid Samfundets sammanträde i oktober utdelats enligt följande:

 

Lotten von Kræmers pris – 200 000 kronor till

Ingrid Carlberg och Magdalena Gram

 

Inge Jonssons pris – 200 000 kronor till

Jesper Högström och Jesper Svenbro

 

Särskilt pris – 150 000 kronor till

Carina Burman och Birgitta Holm

Litterär salong den 23 oktober

Samfundets ordförande Anna Williams,  professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, samtalar med bibliotekarien och litteraturforskaren Gunnel Furuland om hennes nya bok Stigarna i prosans storskog. Författaren Irja Browallius från 1930-tal till 1960-tal. Detta sker på Villagatan 14, Stockholm, måndagen den 23 oktober 2023 kl 18.30–21.00. Samtalet modereras av Jonas Ellerström.

Irja Browallius (1901–1968) hör till de många, inte minst kvinnliga, författare som behandlats omilt av litteraturhistorien – eller kanske rättare sagt alltför lättvindigt glöms bort i en tid som diskuterar kanon men glömmer att en genuin historieskrivning måste ha bredd och djup. Browallius, ledamot av Samfundet De Nio mellan 1941 och 1949 och mottagare av dess Stora pris 1952, publicerade 26 böcker mellan 1934 och 1967 och räknades allmänt som en av de viktiga svenskspråkiga prosaisterna. Hon var en realist med Dostojevskij och Flaubert som förebilder och med sina miljöer huvudsakligen förlagda till den närkiska landsbygd där hon hamnat som lärare. Nu har Gunnel Furuland gjort en vacker insats för att Irja Browallius verk ska kunna leva vidare, och ni är mycket välkomna att lyssna till vad hon har att säga om författaren och personen.

Samfundet bjuder på dryck och tilltugg efter samtalet.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 30 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast söndag den 22 oktober till Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio, e-post programansvarig(at)samfundetdenio.se

 

Samfundet De Nios monterprogram på Bokmässan (monter B 01:09)

Torsdag 28/9

kl. 13.00 Johan Svedjedal, sekreterare i Samfundet De Nio, be­rättar om sin nyutkomna biografi över Harry Martinson
kl. 14.00 Elisabeth Mansén berättar om sin utgåva av Mary Wollstonecrafts Brev till min förläggare
kl. 15.00 Ingemar Lindahl berättar om sin nya roman På besök från evigheten, i vilken Carl Jonas Love Almqvist återuppstår

Fredag 29/9

kl. 10.00 Isabella Nilsson berättar om sin nya översättning av William Blakes långdikt ”Oskuldens spådomar”
kl. 11.00 Madeleine Gustafsson, ledamot i De Nio, berättar om sina i våras utkomna samlade dikter, En underlig plats
kl. 12.00 Birgitta Holm berättar om minne och skapande utifrån sin nyutkomna essäbok Mnemosyne
kl. 13.00 Magnus Grehn och Mikael Ekström presenterar och läser ur sina splitdiktsamlingar Gubbar med vagn I–II
kl. 15.00 Jesper Högström berättar om sin nya biografi över Gunnar Ekelöf, Minnet och rädslan
kl. 16.30 Beila Engelhardt Titelman berättar om sina översätt­ningar från jiddisch av 1920­talspoeten Anna Margolin

Lördag 30/9

kl. 11.00 Leif Jordansson talar om musik och livssammanhang utifrån sin nya bok När ett träd faller i skogen
kl. 12.00 Marie Lundquist, nyinvald ledamot i Samfundet De Nio, läser ur sin kommande diktsamling
kl. 14.00 Jennie Nell och Elisabeth Mansén berättar om Dixit, ett nytt urval ur brev och andra texter av Gustaf III
kl. 15.00 Gunnar Harding läser nya dikter och översättningar

Söndag 1/10

kl. 11.00 Elisabeth Mansén berättar om den tidiga modernist­författaren Hilda Doolittle och hennes essä ”Den visa Sapfo”
kl. 13.00 Jonas Ellerström, programansvarig i De Nio, berättar om den amerikanske undergroundförfattaren Richard Brautigan

Programmen leds av Jonas Ellerström och varar i 20 minuter. Välkomna!

Sista arrangemanget för säsongen den 1 juni: Bohemliv på Villagatan!

Vem är, eller rättare sagt var, bohemen Arthur Högstedt? Formgivaren, författaren och teckningssamlaren Johan Melbi har svaret. Han har skrivit den första boken om den begåvade, olycklige och närmast mytiske Arthur Högstedt och berättar om honom och förra sekelskiftets stockholmsbohème i ett samtal med Jonas Ellerström hos Samfundet De Nio på Villagatan 14 torsdagen den 1 juni kl 19–21. Dryck och tilltugg, fritt inträde, välkomna allihop! (Men förhandsanmälan till Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio, på adress programansvarig(at)samfundetdenio.se)

Stora priset till Barbro Lindgren

Samfundet De Nios Stora pris 2023 tilldelas författaren Barbro Lindgren:

”För hennes otämjda och hisnande litterära gärning för alla åldrar.”

Prissumman är 400 000 kronor.

Barbro Lindgren debuterade 1967 med barnboken Mattias sommar. Därefter har hon skrivit en mängd böcker för såväl barn och tonåringar som vuxna. Bland dem finns böckerna om Sparvel, om Loranga, uppväxtskildringarna Världshemligt, Jättehemligt och Bladen brinner, diktsamlingar och på senare år flera böcker med betraktelser och iakttagelser med utgångspunkt från Glömminge på Öland, där hon bor. Barbro Lindgren är utbildad på Konstfack och Konstakademien och har illustrerat flera av sina böcker. Genom åren har hon tilldelats en rad priser och utmärkelser, däribland ALMA-priset (Astrid Lindgren Memorial Award) år 2014.

Litteratur och konst på Villagatan 27–28 maj

Helgen den 27–28 maj blir det fullt festivalprogram i Samfundet De Nios lokaler och trädgård på Villagatan 14 i Stockholm. I trädgården har konstnärsgruppen South east / south west gjort en fullskalig installation kring vilken olika mindre litterära, musikaliska och konstnärliga program utspelar sig (se tidsschema nedan!) Inne i huset blir det lyriska program med Gunnar Harding och hans nya diktsamling lördagen den 27, och med Marianne Sandels och Olle Thörnvall som samtalar om provensalsk trubadurpoesi söndagen den 28. Dessa två program kräver föranmälan på grund av begränsat antal platser; att besöka den till konstverk förvandlade villaträdgården går bra när som helst!

Program för helgen:

Lördag 27 maj

Utställningen and the sun changes place av konstnärsgruppen South east / south west, som består av Torbjörn Johansson och Daniela Hedman, öppnar kl 14 i trädgården och pågår fram till kl 18. Kl 15 inviger Jonas Ellerström utställningen.

Kl 15.30 och kl 16 spelar musikern Isak Hedtjärn i trädgården, och därefter samlas de som anmält sig i programrummet inne i huset för att lyssna till Gunnar Harding läsa dikter ur sin nya samling Minnen från glömskans städer. Läsningen inleds med ett samtal mellan författaren och Jonas Ellerström, programansvarig i Samfundet De Nio. Obs att anmälan är obligatorisk och ska göras senast fredagen den 26 maj till jonas(at)ellerstroms.se

Söndag 28 maj

Utställningen öppnar kl 12, då solen börjar lysa in i trädgården.

Kl 15 blir det ett samtal om provensalsk trubadurpoesi inne i huset (anmälan krävs, görs senast fredag till jonas(at)ellerstroms.se) mellan översättarna och författarna Marianne Sandels och Olle Thörnvall under ledning av Jonas Ellerström. Samtalet kommer inte minst att handla om trubaduren Jaufre Rudel och hans verkliga eller drömda älskade dam i fjärran – om det paret har Thörnvall skrivt boken Fjärran kärlek, fjärran land, som har release denna pingstdag i hänryckningens tid och trubadurmånaden maj.

Kl 17 avslutas utställningen and the sun changes place och konst- och litteraturhelgen hos Samfundet De Nio på Villagatan.

* * *

Tidsschema för utställningen and the sun changes place

Lördag 27 maj, kl 14–18:00
14:00 Solen kommer
14:00 Montering av färger och projekt
15:00 Invigning av Jonas Ellerström
15:30 Isklot tillsammans med Isak Hedtjärn
16:00 Ljuset snurrar sakta med Isak Hedtjärn
17.00 Marockorosor, väntande
17:30 Stilla nerplock av färger och projekt

Söndag 28 maj, kl 13-17:00
13:00 Solen kommer
13:00 Montering av färger och projekt
14:00 Isklot, återstoden
14:30 Ljuset snurrar sakta
15:00 Marockorosor, väntande
16:30 Stilla nerplock av färger och projekt

Kalenderrelease på Rönnells den 9 maj

Tisdagen den 9 maj kl 18–20 presenteras Samfundet De Nios kalender 2023 på Rönnells antikvariat och bokhandel

Samfundet De Nios kalender har blivit ett viktigt årligt inslag på den svenska litteraturscenen. Varje vår presenterar kalendern ett brett urval nyskriven svensk skönlitteratur, med fokus på essäistik och poesi. Varje vår presenteras också kalendern på Rönnells antikvariat på Birger Jarlsgatan, Stockholms främsta kulturscen. I år omfattar kalendern 416 sidor och rymmer bidrag av 24 författare jämte originalillustratören Inger Edelfeldt. Redaktör har varit Magnus Halldin, som är kvällens konferencier. Medverkande kalenderdeltagare, som var och en gör ett kort inpass, är:

Bengt Berg, Sam Carlquist, Clara Diesen, Inger Edelfeldt, Jonas Ellerström, Håkan Forsell, Anna Victoria Hallberg, Malin Isaksson, Hedvig Ljungar, Torkel Rasmusson, Sinziana Ravini, Ingela Strandberg, Kerstin Strandberg, Lars-Håkan Svensson, Magdalena Sørensen, David Titelman

Fritt inträde, och givetvis finns kalendern till försäljning, till det riktigt låga premiärpriset 250 kronor, under kvällen! Välkomna alla!

 

De Nios Kalender 2023

Årets kalender öppnas med en självbiografisk essä av Kerstin Strandberg, och flera övriga essäer i kalendern har ett självbiografiskt anslag: Sinziana Ravini skriver om sin uppväxt i korsdraget från olika språk och liknande erfarenheter skildras i Kayo Mpoyis essä, där sammanblandningen av såväl språk som olika konstnärliga uttrycksformer är ett tema.

Kalendern innehåller några personporträtt: Anna Victoria Hallberg om Iris Murdochs, Malin Isaksson om sin farmor Ulla Isaksson, Magdalena Sørensen om Joan Didion och Hedvig Ljungar om Anne-Marie Berglund. David Titelman har lodat Harry Martinsons djup och följt stämningar från barndomen genom författarskapets utveckling. Clara Diesens essä är ett porträtt av konstnären Bas Jan Ader, som försvann spårlöst under en ensamsegling över Atlanten.

Bengt Bergs reser i sin essä till Indien, återvänder och gör en djupdykning i det hemvana. Håkan Forsell reflekterar över sin egen hembygd, Södermalm i Stockholm, mot bakgrund av erfarenheter från en resa till Egypten. Ingela Strandberg visar att förankring kan handla om att knyta samman en älskad plats med en så avlägsen ort som en stjärnbild. Ulf Eriksson skriver om litterärt skapande i gränslandet mellan väntan och förväntan och Jonas Ellerström introducerar ett knippe ungdomsdikter av Carl Fredrik Reuterswärd. Till de poetiska inslagen hör också två längre dikter, den ena ett porträtt av vår samtid, av Torkel Rasmusson, den andra är ett slags rolldikt om dansaren Nijinskij, av Sam Carlquist. Och Eva Runefelt framför en poetisk hyllning till Lennart Sjögren.

Love Derwinger, Lars-Håkan Svensson, Per Wästberg och Steve Sem-Sandbergs bidrar med prosastycken och Olof Åkerlunds undersöker kulturhistoriens kanske mest exemplariska monster, kyklopen.

Samfundet De Nios Stora pris 2022 tilldelades Kerstin Ekman med motiveringen ”för ett författarskap präglat av en levande skärpa, omistlig närvaro och storslagen humanism”. Kalendern avslutas med ett samtal mellan henne och Ola Larsmo. Under rubriken ”Att verkligen se” strövar de genom ett långt författarskap; Ekman debuterade 1959.

Till årets kalender har Samfundet bjudit in konstnären Inger Edelfeldt för att skapa kalenderns omslag. Även flera av inlagans illustrationer bär Edelfeldts signatur.

Magnus Halldin har varit redaktör för kalendern, som är formgiven av Elsa Wohlfahrt Larsson och korrekturläst av Annika Hultman Löfvendahl. Bildredaktör har varit Martina Mälarstedt.