Samfundet De Nio

Program den 28 januari: K Sivert LIndberg läser nya dikter

Presentation av ny bok och uppläsning på Villagatan 14, Stockholm, lördagen den 28 januari 2023 kl 14–16

Författaren K Sivert Lindberg utkom i höstas med diktsamlingen Karin, hans åttonde sedan debuten 1956. Samtliga dessa böcker har haft titlar som bestått av ett ord om fem bokstäver – Vädur, Skepp, Skola, Kvast, Uggla, Nästa och Brunn – men den nya titeln har en särskild vikt. Karin består av en svit dikter till minne av poetens hustru under mer än sextio år, fyllda av en intensiv men behärskad sorg.

Lördag den 28 januari kl 14 läser K Sivert Lindberg ur sin nya bok hos Samfundet De Nio på Villagatan 14 i Stockholm, strax norr om Humlegården. Före läsningen blir det ett samtal mellan författaren och Jonas Ellerström, programansvarig i De Nio. Samfundet bjuder på dryck och tilltugg, och lokalerna är öppna till kl 16.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 30 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast torsdag den 26 januari till jonas(at)ellerstroms.se

 

Marie Lundquist ny ledamot på stol nr 4

Till ny ledamot av Samfundet De Nio har valts poeten och översättaren Marie Lundquist. Hon är född 1950, är utbildad bibliotekarie och debuterade 1992 med diktsamlingen Jag går runt och samlar in min trädgård för natten. Senast utgiven bok är Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det (2017). Hon översätter främst dramatik och är även verksam som kulturskribent.

Marie Lundquist efterträder Kerstin Ekman på stol 4 i Samfundet de Nio.

Priser utdelade i december

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Särskilt pris, 100 000 kronor till:

Nils-Åke Hasselmark

Julpriser, 50 000 kr vardera till:

Jimmy Alm
Sofia Dahlén
Crister Enander
Thomas C. Ericsson
Maja Larsson
K. Sivert Lindberg
Sorin Masifi
Negar Naseh

 

Program den 10 december: Vilhelm Ekelund och mystiken

Samtal mellan Simon Sorgenfrei och Jonas Ellerström på Villagatan 14 lördagen den 10 december 2022 kl 14

Vilhelm Ekelund hade stark närhet till mystiken – den form av religiositet som syftar till att låta ut­övaren komma i direkt kontakt med det gudomliga. I sin bok Det innersta hemmet. Vilhelm Ekelund och mystiken visar Patrik Hultin, litteraturvetare och utövande mystiker med rötter i zen-traditionen, hur mystiken genomsyrar Ekelunds tänkande vare sig det gäller sexualiteten eller närheten till naturen. Ekelunds självständiga exempel kan tjäna som inspirationskälla för alla i dagens samhälle som söker efter större sammanhang och förhöjd livskänsla.

Lördag den 10 december ordnar Samfundet De Nio ett samtal om Ekelund och mystiken mellan Simon Sorgenfrei, religionshistoriker vid Södertörns högskola, och Jonas Ellerström, ledamot av De Nio men också ordförande i Vilhelm Ekelundsamfundet. Samtalet äger rum lördagen den 10 december kl 14–16 i De Nios lokaler på Villagatan 14 i Stockholm, strax norr om Humlegården. Samfundet bjuder på ost och vin. Vi inleder med mingel, varpå programmet börjar 14.30.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40 och anmälan är därför obligatorisk. Den görs senast onsdag den 7 december till jonas(at]ellerstroms.se

 

Litterär salong den 10 november

Dikten, livet och hjärtat

Anna Williams samtalar med Elisabeth Mansén om sin nyutkomna
biografi över Lotten von Kraemer hos Samfundet De Nio,
Villagatan 14, Stockholm, torsdagen den 10 november 2022 kl
17–20

Samfundet De Nio grundades 1913 på testamentariskt förordnande av Lotten von
Kræmer (1828–1912), en av det svenska 1800-talets mest spännande gestalter. Hon
var överklassdottern som engagerade sig för kvinnosaken och fredsfrågan, hon var
en missförstådd författare som framhärdade trots stora personliga svårigheter och
som genom sitt testamente såg till att garantera överlevnaden för sina egna
framtidsinriktade idéer om ett mer demokratiskt kulturliv.

Om Lotten von Kræmer har Samfundet De Nios nuvarande ordförande Anna
Williams, professor i litteraturvetenskap i Uppsala, nu skrivit en innehållsrik och
engagerad biografi, Diktarhjärtat (Bonniers). Hon samtalar under kvällen med
Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet, som ägnat delar
av sin forskning åt samma senromantiska kulturkrets i Uppsala som Lotten von
Kræmer tillhörde.

Tiden är kl 17 till kl 20, och platsen Samfundet De Nios lokaler i huset Villagatan 14,
strax norr om Humlegården. Samfundet bjuder på ost och vin. Vi inleder med mingel,
varpå programmet börjar ca 17.30.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är
bindande och görs per email till jonas@ellerstroms.se
Sista dag för anmälan är den 8 november.

Nya priser utdelade

Samfundet De Nio delar varje höst ut två stora priser till författare av sakprosa. Lotten von Kræmers pris har utdelats sedan 1984 och Inge Jonssons pris sedan 2021. Vidare utdelades vid höstsammanträdet ett särskilt pris.

I år har priserna vid Samfundets sammanträde i september utdelats enligt följande:

 Lotten von Kræmers pris – 200 000 kronor till

Elisabeth Åsbrink

Inge Jonssons pris – 200 000 kronor till

Mikael van Reis

Särskilt pris – 100 000 kronor till

Jan Olov Ullén

Monterprogram på bokmässan 2022

Monterprogram i Samfundet De Nios monter B01:09, Bok & Bibliotek 2022

Programmen leds av Jonas Ellerström och varar 20 minuter. Välkomna!

torsdag 22/9

kl 14.00 Jan Stolpe, översättare av Platon och Montaigne, be­rättar om sitt livsverk och om hur klassiker blir levande
kl 15.00 Nina Burton berättar om och läser ur sin nya bok, diktsamlingen Variationer på imperfekt
kl 16.00 Helena Fagertun berättar om sitt arbete med att över­ sätta den engelska nygotiska författaren Ann Quin

fredag 23/9

kl 10.00 Ingmar Söhrman berättar om det rätoromanska språ­ket och om poeten Luisa Famos, en schweizisk Dickinson
kl 12.00 Anna Williams berättar om sin nyutkomna biografi över Samfundet De Nios grundare Lotten von Kræmer
kl 14.00 Lars Lönnroth samtalar med Ulrika Knutson om Sven Delblanc och P.O. Enquist utifrån sin nya dubbelbiografi
kl 16.00 Gunnar Harding läser nya dikter

lördag 24/9

kl 10.00 Marianne Molander Beyer berättar om Clas Julius Ekeblad och hans dagbok från Gustaf III:s tid
kl 12.00 Christer Boberg berättar om zenbuddhism i liv och litteratur utifrån sin bok Den tredje upplagan
kl 14.00 Elisabeth Mansén berättar om Mary Wollstonecrafts resa i Sverige och Norge 1795, en skildring hon just översatt
kl 16.00 Isabella Nilsson berättar om nonsens och allvar, om Nietzsche och Nilsson utifrån sin nya En bok för ingen

söndag 25/9

kl 12.00 Agneta Blomqvist berättar om sin och Lars Gustafssons nyutkomna gemensamma bok Våra landskap
kl 14.00 Tatjana Brandt berättar utifrån sina essäsamlingar om att läsa tankar och om hur litteraturen fängslar läsaren

Stora priset 2022 till Kerstin Ekman

Samfundet De Nios Stora pris 2022 tilldelas författaren Kerstin Ekman:

”För ett författarskap präglat av en levande skärpa, omistlig närvaro och storslagen humanism.”

Prissumman är 400 000 kronor.

Samtal om Klara Johanson och hennes dagböcker onsdag den 18 maj kl. 19–21

Klara Johanson, signaturen K.J., var en av de viktigaste kritikerna och essäisterna under första hälften av 1900-talet, och har till skillnad från de flesta av sina samtida behållit sin aktualitet. Hon har varit en viktig inspirationskälla för senare kritiker som Ruth Halldén, Torsten Ekbom, Madeleine Gustafsson och Annina Rabe – det går rent av att tala om en K.J.-tradition i modern svensk litteraturkritik. Nu utkommer hennes dagböcker i två band – det första alldeles färskt, det andra på gång till hösten – och visar vilken självklar förening mellan liv och litteratur, kritik och dagboksskrivande det fanns för K.J.

I ett samtal mellan Ingrid Svensson, handskriftschef emerita på Kungliga biblioteket och utgivare av Klara Johansons dagböcker, och författaren och ledamoten av Samfundet De Nio Madeleine Gustafsson, kommer K.J:s insats att belysas genom hennes dagböcker, dessa sällsynt levande och intellektuellt spänstiga dokument.

Genom sina djupa litterära kunskaper och inte minst genom sitt engagemang inom kvinnorörelsen stod K.J. nära De Nio, medverkade i dess publikation Vår Tid och fick motta dess Stora pris. Samfundets intendent Petra Söderlund har särskilt för kvällen plockat fram arkivmaterial kring K.J. och De Nio.

Samtalet leds av Jonas Ellerström.Tiden är kl 19 till kl 21, och platsen samfundets lokaler i huset Villagatan 14, strax norr om Humlegården. Efter samtalet bjuder Samfundet De Nio på ost och vin. Programmet inleds 19.15.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är bindande och görs per email till jonas(at)ellerstroms.se Sista dag för anmälan är den 16 maj.

Samtal om Karin Boye och hennes tid i Samfundet De Nio torsdag den 28 april kl 19–21

Karin Boye debuterade för 100 år sedan med diktsamlingen Moln och har för generation efter generation av läsare förblivit en levande och aktuell författare. År 1930 invaldes hon i Samfundet De Nio som den dittills yngsta ledamoten, trettio år gammal. Från 1936 till sin död 1941 var hon skattmästare.

I ett samtal mellan Joha Svedjedal, sekreterare och nuvarande skattmästare i Samfundet De Nio, och Pia-Kristina Garde, som utgivit tre uppmärksammade fotoböcker om Karin Boye och ägnat henne decennier av hängiven forskning, kommer Boyes tid i De Nio och därigenom hennes sista decennium i livet att belysas. Det är spännande år som rymmer hela Boyes omfattande prosaproduktion, översättningen av T.S. Eliots Det öde landet och den sista romanen, framtidsskildringen Kallocain.

Samtalet leds av Jonas Ellerström. Tiden är kl 19 till kl 21, och platsen samfundets lokaler i huset Villagatan 14, strax norr om Humlegården. Samfundet De Nio bjuder på ost och vin. Efter inledande mingel börjar samtalet ca 19.30.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är bindande och görs per email till jonas(at)ellerstroms.se

Sista dag för anmälan är den 26 april.

Uppdatering 27 april: Evenemanget är nu fullbokat.