Samfundet De Nio

Samtal om Klara Johanson och hennes dagböcker onsdag den 18 maj kl. 19–21

Klara Johanson, signaturen K.J., var en av de viktigaste kritikerna och essäisterna under första hälften av 1900-talet, och har till skillnad från de flesta av sina samtida behållit sin aktualitet. Hon har varit en viktig inspirationskälla för senare kritiker som Ruth Halldén, Torsten Ekbom, Madeleine Gustafsson och Annina Rabe – det går rent av att tala om en K.J.-tradition i modern svensk litteraturkritik. Nu utkommer hennes dagböcker i två band – det första alldeles färskt, det andra på gång till hösten – och visar vilken självklar förening mellan liv och litteratur, kritik och dagboksskrivande det fanns för K.J.

I ett samtal mellan Ingrid Svensson, handskriftschef emerita på Kungliga biblioteket och utgivare av Klara Johansons dagböcker, och författaren och ledamoten av Samfundet De Nio Madeleine Gustafsson, kommer K.J:s insats att belysas genom hennes dagböcker, dessa sällsynt levande och intellektuellt spänstiga dokument.

Genom sina djupa litterära kunskaper och inte minst genom sitt engagemang inom kvinnorörelsen stod K.J. nära De Nio, medverkade i dess publikation Vår Tid och fick motta dess Stora pris. Samfundets intendent Petra Söderlund har särskilt för kvällen plockat fram arkivmaterial kring K.J. och De Nio.

Samtalet leds av Jonas Ellerström.Tiden är kl 19 till kl 21, och platsen samfundets lokaler i huset Villagatan 14, strax norr om Humlegården. Efter samtalet bjuder Samfundet De Nio på ost och vin. Programmet inleds 19.15.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är bindande och görs per email till jonas(at)ellerstroms.se Sista dag för anmälan är den 16 maj.

Samtal om Karin Boye och hennes tid i Samfundet De Nio torsdag den 28 april kl 19–21

Karin Boye debuterade för 100 år sedan med diktsamlingen Moln och har för generation efter generation av läsare förblivit en levande och aktuell författare. År 1930 invaldes hon i Samfundet De Nio som den dittills yngsta ledamoten, trettio år gammal. Från 1936 till sin död 1941 var hon skattmästare.

I ett samtal mellan Joha Svedjedal, sekreterare och nuvarande skattmästare i Samfundet De Nio, och Pia-Kristina Garde, som utgivit tre uppmärksammade fotoböcker om Karin Boye och ägnat henne decennier av hängiven forskning, kommer Boyes tid i De Nio och därigenom hennes sista decennium i livet att belysas. Det är spännande år som rymmer hela Boyes omfattande prosaproduktion, översättningen av T.S. Eliots Det öde landet och den sista romanen, framtidsskildringen Kallocain.

Samtalet leds av Jonas Ellerström. Tiden är kl 19 till kl 21, och platsen samfundets lokaler i huset Villagatan 14, strax norr om Humlegården. Samfundet De Nio bjuder på ost och vin. Efter inledande mingel börjar samtalet ca 19.30.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är bindande och görs per email till jonas(at)ellerstroms.se

Sista dag för anmälan är den 26 april.

Uppdatering 27 april: Evenemanget är nu fullbokat.

Inbjudan till samtal och konsert med Vera Vinter den 31 mars

Torsdag den 31 mars blir det samtal mellan Jonas Ellerström och Vera Vinter, artist och låtskribent, under rubriken ”Sången som uttrycksform” på Villagatan 14 kl 19–21. Och efter samtalet en exklusiv spelning i det lilla programrummet: Vera och hennes vackra och intrikata sånger, röst och gitarrer. Välkomna! Förhandsanmälan till intendent(at)samfundetdenio.se är obligatorisk eftersom antalet platser är begränsat. Dryck och lite tilltugg serveras, entrén är fri. Om igen: mycket välkomna!

Nya priser utdelade i mars

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Stina Aronsons pris: 150 000 kr till

Anna Sanvaresa Jörgensdotter

 Karl Vennbergs pris: 150 000 kr till

Helena Eriksson

 De Nios Vinterpris: 100 000 kr vardera till

Tatjana Brandt
Örjan Gerhardsson
Jasim Mohamed
Marie Norin
Ingrid Svensson

 Anders och Veronica Öhmans pris: 100 000 kr till

Jan Bruér

Angående Rysslands militära intrång i Ukraina

Samfundet De Nio fördömer Rysslands militära intrång i Ukraina och ansluter sig till uttalandet från All European Academies (ALLEA).

Litterär salong den 5 mars: Samtal om bernt erikson och hans livsverk

bernt erikson (1921-2009) var en av svensk litteraturs stora särlingar; hans envetna (och väl motiverade) sätt att alltid skriva sitt namn med små bokstäver var bara den detaj i hans självständiga hållning som först mötte läsaren.

Visserligen är det betingat av den förhoppningsvis överståndna pandemin att den hyllning till honom och hans livsverk som planerades till förra året kan äga rum först nu – men så riktigt att lyfta fram just bernt erikson när han skulle ha fyllt 101 år snarare än på en vanlig 100-årsdag…

Det är arabisten, kritikern och författaren Jonathan Morén, som tagit initiativet till programmet, som tillsammans med författaren Martina Lowden och Jonas Ellerström från Samfundet De Nio som kommer att samtala om och diskutera bernt erikson och hans böcker på Villagatan den 5 mars, en lördageftermiddag då vi hoppas på lite vårljus. Tiden är kl 13 till kl 16, och platsen är samfundets lokaler i Lottens von Kraemers hus på Villagatan 14, strax norr om Humlegården.

Ost och vin kommer att finnas, mingel sker fortfarande med hänsyn från kl 13 och så börjar samtalet ca 13.30.

Antalet platser är av utrymmesskäl begränsat till 40. Anmälan om deltagande är bindande och görs per email till intendent(at)samfundetdenio.se eller till jonas(at)ellerstroms.se  Sista dag för anmälan är den 3 mars.

Hjärtligt välkomna till den återupplivade litterära salongen på Villagatan 14

kl 13-16 den 5 mars 2022!

 

Nya priser utdelade i december

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

 Särskilt pris, 200 000 kronor till:

Kjell Johansson

 

Julpriser, 50 000 kr vardera till:

Elnaz Baghlanian
Andreas Björsten
Balsam Karam
Malin Lindroth
Pooneh Rohi
Dag Thelander
Anders Wahlgren

Nya pristagare

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela följande priser

Inge Jonssons pris – 200 000 kronor till Gunnar Broberg och Ola Sigurdson

Lotten von Kræmers pris – 200 000 kronor till Heléne Lööw och Magnus Västerbro

Anders och Veronica Öhmans pris – 100 000 kronor till Märta Ramsten

Samfundet De Nios Kalender för 2021

Samfundet De Nios Kalender för 2021 har kommit från tryckeriet. Den innehåller bidrag från drygt ett tjugotal skribenter samt en lång intervju med förra årets mottagare av Stora Priset, Jan Stolpe, av Nina Burton.

Omslag av Lotti Ringström

Nya pristagare i februari

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Stina Aronsons pris: 150 000 kr vardera till

Inger Edelfeldt
Magnus Florin

Karl Vennbergs pris: 150 000 kr vardera till

Petter Lindgren
Håkan Sandell

De Nios Vinterpris: 100 000 kr vardera till

Linda Boström Knausgård
Stefan Jonsson
Helga Krook
Lina Wolff

Översättarpris: 100 000 kr till

Malte Persson