Program och aktiviteter på Bokmässan 2018

21 september 2018

Välkomna till Samfundet De Nios programverksamhet under bokmässan i Göteborg 2018! Ni hittar oss i monter B 01:09

torsdag 27 september

13.30–13.50 monterprogram med Per Wirtén, årets mottagare av Lotten von Kraemer-priset
12.00–12.45 stort seminarium med Gunnar D Hansson, årets mottagare av Stora priset, sal H1
16.30–16.50 monterprogram om poeten H.D. med Gunnar Harding och Marie Pettersson

fredag 28 september

10.00–10.20 miniseminarium om De Nios kalender, sal F2
11.00–11.20 monterprogram med Jens Liljestrand, årets mottagare av John Landquist-priset
16.00–16.20 monterprogram om dekadenten Renée Vivien med Hillevi Hellberg

lördag 29 september

12.30–12.50 monterprogram om Joan Didion med Anna Williams & Cilla Naumann
15.00–15.20 monterprogram om resor och poesiöversättningar med Stewe Claeson

söndag 30 september

14.00–14.20 monterprogram med Gunnar D Hansson, årets mottagare av Stora priset

Samtliga program och seminarier leds av Jonas Ellerström