Samfundet De Nio

Samfundet De Nio började i januari 2018  att en gång i månaden hålla programkvällar, ledda av Jonas Ellerström. En eller flera personer har bjudits in att samtala om konst och litteratur under avspända förhållanden. Verksamheten hålls mycket modest, i källaren på Villagatan 14, där det finns plats för endast ett 40-tal personer. Under ”Nyheter” annonseras följande program och den intresserade kan när nytt program meddelats anmäla sitt deltagande till Samfundets intendent; intendent@samfundetdenio.se