Samfundet De Nio

Samfundets prisbelöningar utdelas enligt stadgarna för ”att främja den svenska skönlitteraturen genom prisbelöning av från trycket utgivna skönlitterära alster” (§ 1), med avsikt att ”giva ett erkännande åt förtjänta författare” (§ 2)

Läs mer

arrow_down

”För ett författarskap buret av sanningslidelse, gestaltningskraft och rättvisepatos.”

Foto: Finn Hensner, Wikimedia Commons

Verk i urval

Vindmakaren (1983), kortroman
Fågelvägen (1985), roman
Engelska parken (1988), roman
Odysséer (1990), essäer
Stumheten (1991), noveller
Himmel och jord må brinna (1993), roman
Maroonberget (1996), roman
Net.wars (1997), fackbok tillsammans med Lars Ilshammar
Norra Vasa 133 (1999), roman
Joyce bor inte här längre (1999), intervjubok tillsammans med Stephen Farran-Lee
Andra sidan; Om skrivande (2001)
En glänta i skogen (2004), roman
Djävulssonaten (2007), roman
Jag vill inte tjäna (2009), roman
Förrädare (2012), roman
Swede Hollow (2016), roman

Samfundet de Nios priser och pristagare

STORA PRISET

2019

400.00 kronor till Ola Larsmo
”För ett författarskap buret av sanningslidelse, gestaltningskraft och rättvisepatos.”

2018

400.000 kronor till Gunnar D. Hansson
”För en saklig och lekfull poetisk blandkonst, full av samtal mellan tider och texter.”

2017

400.000 kronor till Agneta Pleijel
”För hennes mångåriga och engagerade insatser som berättare, dramatiker och kritiker.”

2016

300.000 kronor till Carola Hansson
”För hennes på en gång originella och i europeisk tradition förankrade berättarkonst, som med psykologisk klokhet och litterärt mästerskap ställer de eviga frågorna om människans villkor.”

2015

300.000 kronor till Sara Stridsberg
”För ett författarskap präglat av drömsk klarhet, intensiv närvarokänsla och inlevelse med de utsatta.”

2014

300.000 kronor till Kjell Westö
”För ett episkt författarskap av stor bredd och hög intensitet, i vilket ett tragiskt förflutet ger en grundton åt ett svårtytt nu”

LOTTEN VON KRÆMERS PRIS

Essäpris

2019
200.000 kronor vardera till Anna Nordlund och Anna-Karin Palm

2018
200.000 kronor till Per Wirtén

2017
200.000 kronor till Görel Cavalli-Björkman

2016
150.000 kronor till Kristoffer Leandoer

2015
150.000 kronor vardera till Håkan Håkansson och Lena Kåreland

2014
150.000 kronor vardera till Ingeborg Nordin Hennel och Åsa Moberg

John Landquists pris

För framhållande av en särskilt förtjänt essäist, idéhistoriker eller kritiker

2019
200.000 kronor vardera till Ulrika Milles, Per Rydén och Jenny Westerström

2018
200.000 kronor till Jens Liljestrand

2017
200.000 kronor till Gunnar Wetterberg

2016
150.000 kronor till Nils Uddenberg

2015
150.000 kronor vardera till Lars Kleberg och Arne Melberg

2014
150.000 kronor vardera till Hans Henrik Brummer och Carl-Johan Malmberg

KARL VENNBERGS PRIS

Till en ung diktare

2019
150.000 kronor till Jila Mossaed

2018
150.000 kronor till Rolf Aggestam

2017
150.000 kronor till Henrika Ringbom

2016
100.000 kronor till Lasse Söderberg

2015
100.000 kronor till Bengt Ohlsson

DE NIOS VINTERPRIS

2019
100.000 kronor vardera till Ralf Andtbacka, Elise Karlsson, Monica Lauritzen, Jörgen Lind, Andrea Lundgren och Ingela Strandberg

2018
100.000 kronor vardera till Lotta Olsson och Jenny Tunedal.

2017
100.000 kronor vardera till Catharina Gripenberg, Kerstin Norborg och Elisabeth Rynell

2016
75.000 kronor vardera till Jonas Brun, Helena Granström och Aino Trosell

2015
75.000 kronor vardera till Peter Cornell, Anna-Karin Palm och Jerker Virdborg

2014
75.000 kronor till Johannes Anyuru

Stina Aronsons PRIS

2019
150.000 kronor till Monika Fagerholm

2018
150.000 kronor till Lars Jakobson.

2017
150.000 kronor till Åke Smedberg

2016
100.000 kronor till Per Odensten

2015
100.000 kronor till Kerstin Strandberg

2014
100.000 kronor till Björn Ranelid

Särskilt PRIS

2019
150.000 kronor till Göran Bergengren, 100.000 kronor vardera till Gunnar Balgård, Emma Eldelin, Fredrik Hertzberg och Tuva Korsström

2018
125.000 kronor till Björner Torsson, 100.000 kronor till Line Ekdahl och Eric Fylkeson

2017
125.000 kronor till Claes Andersson, 200.000 kronor till Lotta Lotass, 100.000 kronor vardera till Clemens Altgård och Anders Hallengren

2016
50.000 kronor till Johan Beck-Friis, 100.000 kronor till Maria Küchen, 50.000 kronor till Pia-Kristina Garde 2015 75.000 kronor till Lars Ahlbom, 100.000 kronor till Björn Berglund

2014
150.000 kronor till Eva Ström, 150.000 kronor vardera till Magnus Hedlund och Bodil Malmsten, 100.000 kronor till Jonas Modig

Översättarpriset

2018
100.000 kronor till Lena Fries-Gedin och John-Henri Holmberg

2014
100.000 kronor till Aimée Delblanc

Anders och Veronica Öhmans PRIS

2014
100.000 kronor till Camilla Lundberg

Julpriser

2018
50.000 kronor till Tatjana Brandt, Lina Hagelbäck, Alexander Mahmoud, Helene Rådberg, Burcu Sahin och David Väyrynen

2017
50.000 kronor vardera till Celia B. Dackenberg, Klaus Fischer, Marit Furn, Agnes Lidbeck, Aleksander Motturi, Malin Nord, Isabelle Ståhl och Måns Wadensjö

2016
30 000 kronor vardera till Sara Beischer, Olivia Bergdahl, Mikael Berglund, Elis Burrau, Jonas Gren, Eija Hetekivi Olsson och Thom Lundberg

2015
30.000 kronor vardera till Mattias Alkberg, Rolf Almström, Görgen Antonsson, Augustin Erba, Tove Folkesson, Agnes Gerner, Johan Heltne, Elise Karlsson, Lina Sjöberg, Stina Stoor.

2014
30 000 kronor vardera till Therese Bohman, Carl-Michael Edenborg, Lotta Lundberg, Hanna Nordenhök, Jayne Svenungsson och Per-Eric Söder

Astrid Lindgrens PRIS

2019
200.000 kronor till Sonja Svensson

Här finns en lista över samtliga pristagare sedan Samfundet grundades.