Samfundet De Nio

Samfundet de Nio grundades 1913 och har sedan dess haft framstående personer inom den svenska litteraturen som ledamöter. Här följer en presentation av samtliga tidigare ledamöter, författad av Inge Jonsson.

Stol nr 1

Innehas sedan 1986 av Inge Jonsson
f. 1928, professor.

Astrid Lindgren (1907-2002)

Författare, ordförande 1973-86. Flyttad från stol nr 8, flyttad till stol nr 4.

Olle Holmberg (1893-1974)

Professor, ordförande 1962-73 (flyttad från stol nr 7).

Eva Andén (1886-1970)

Advokat, ordförande 1949-62. Flyttad från stol nr 4.

Viktor Almquist (1860-1951)

Överdirektör och författare. Ordförande 1913-49.

Stol nr 2

Innehas sedan 1994 av Nina Burton
f. 1946, fil. dr., författare

Birgitta Trotzig (1929-2012)

Författare, 1967-93 (avgått 1993)

Eva Andén

1962-67 (flyttad från stol nr 1, avgått 1967)

Elisabeth Tykesson (1906-1962)

Fil. dr., litteraturhistoriker, 1956-62

Stina Aronson (1892-1956)

Författare, 1949-55 (utträdde 1955)

Elin Wägner (1882-1949)

Författare, 1937-49

Sigrid Leijonhufvud (1862-1937)

Historiker, författare, 1918-37

Selma Lagerlöf (1858-1940)

Författare, 1913-18 (utträtt 1918, återinvald 1926 till stol nr 4)

Stol nr 3

Innehas sedan 2017 av Jonas Ellerström
f. 1958, Författare, översättare, förläggare

Anders R Öhman

Advokat, 1962-2017

Hjalmar Gullberg (1898-1961)

Skald, 1937-61

Karl Wåhlin (1861-1937)

Fil.dr., utgivare av tidskriften Ord och Bild, 1913-37

Stol nr 4

Innehas sedan 1993 av Kerstin Ekman

Astrid Lindgren (1907-2002)

1986-93 (flyttad från stol nr 1, avgått 1993)

Kerstin Ekman f. 1933

Författare, 1978-85 (avgått 1985, återinvald 1993 till stol nr 4)

Elsa Björkman-Goldschmidt (1888-1982)

Författare, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1958-1960, 1950-78 (avgått 1978)

Eva Andén

1940-49 (flyttad 1949 till stol nr 1)

Selma Lagerlöf (1858-1940)

1926-40 (återinvald, se stol nr 2)

Ellen Key (1849-1926)

Författare, 1913-26

Stol nr 5

Innehas sedan 1993 av Gunnar Harding
f. 1940, författare, 2003–2008 redaktör för De Nios Litterära Kalender.

Anders Olsson f. 1949

Docent, 1986-93 (avgått 1993)

Inge Jonsson

Professor, litteraturhistoriker, 1976-86 (flyttad till stol nr 1)

Algot Werin (1892-1975)

Professor, litteraturhistoriker, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1961-1969, 1950-75

Martin Lamm (1880-1950)

Professor, litteraturhistoriker, 1926-50

Erik Hedén (1875-1925)

Fil. dr., litteraturkritiker, 1913-25

Stol nr 6

Innehas sedan 2015 av Anna Williams
f. 1957, professor

Agneta Pleijel f. 1940

Författare, 1988-2015 (avgått 2015)

Gunnel Vallquist (1918–2016)

Författare, 1973-88 (avgått 1988)

Margit Abenius (1899-1970)

Fil. dr., litteraturhistoriker, 1949-69 (utträdde 1969)

Irja Browallius (1901-1968)

Författare, 1941-49 (utträdde 1949)

Karin Boye (1900-1941)

Författare, 1931-41

Kerstin Hård af Segerstad (1873-1955)

Fil. dr., 1913-30 (utträdde 1930)

Stol nr 7

Innehas sedan 1995 av Niklas Rådström
f. 1953, författare

Karl Vennberg (1910-1995)

Författare, 1962-95

Olle Holmberg

1936-62 (flyttad till stol nr 1)

 

Albert Nilsson (1878-1936)

Professor, litteraturhistoriker, 1924-36

Göran Björkman (1860-1923)

Förste aktuarie, översättare, Samfundets sekreterare, 1913-1923

Stol nr 8

Innehas sedan 1999 av Madeleine Gustafsson
f. 1937, författare, kulturskribent

Ulla Isaksson (1916-2000)

Författare, 1973-99 (utträdde 1999)

Astrid Lindgren (1907-2002)

1963-73 (flyttad till stol nr 1)

 

 

Sara Lidman (1923-2004)

Författare, 1955-63 (avgått 1963)

Marika Stiernstedt (1875-1954)

Författare, 1918-54

Anna Maria Roos (1862-1938)

Författare, 1913-18 (utträdde 1918)

Stol nr 9

Innehas sedan 1995 av Johan Svedjedal
f. 1956, professor, litteraturkritiker

Knut Ahnlund (1923-2012)

professor, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1971-1983, 1969-95 (avgått 1995)

John Landquist (1881-1974)

professor, litteraturhistoriker, 1913-69 (utträdde 1969)