Samfundet De Nio

Nya priser utdelade i december

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

 Särskilt pris, 200 000 kronor till:

Kjell Johansson

 

Julpriser, 50 000 kr vardera till:

Elnaz Baghlanian
Andreas Björsten
Balsam Karam
Malin Lindroth
Pooneh Rohi
Dag Thelander
Anders Wahlgren

Nya pristagare

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela följande priser

Inge Jonssons pris – 200 000 kronor till Gunnar Broberg och Ola Sigurdson

Lotten von Kræmers pris – 200 000 kronor till Heléne Lööw och Magnus Västerbro

Anders och Veronica Öhmans pris – 100 000 kronor till Märta Ramsten

Samfundet De Nios Kalender för 2021

Samfundet De Nios Kalender för 2021 har kommit från tryckeriet. Den innehåller bidrag från drygt ett tjugotal skribenter samt en lång intervju med förra årets mottagare av Stora Priset, Jan Stolpe, av Nina Burton.

Omslag av Lotti Ringström

Nya pristagare i februari

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

Stina Aronsons pris: 150 000 kr vardera till

Inger Edelfeldt
Magnus Florin

Karl Vennbergs pris: 150 000 kr vardera till

Petter Lindgren
Håkan Sandell

De Nios Vinterpris: 100 000 kr vardera till

Linda Boström Knausgård
Stefan Jonsson
Helga Krook
Lina Wolff

Översättarpris: 100 000 kr till

Malte Persson

Sara Stridsberg ny ledamot på stol nr 6

Till ny ledamot i Samfundet De Nio har valts författaren och dramatikern Sara Stridsberg. Hon är född 1972 och är sedan länge en av Sveriges mest uppmärksammade författare. Hennes romaner är översatta till ett drygt tjugotal olika språk. Romaner i urval: Darling River (2010), Beckomberga Ode till min familj (2014) och Kärlekens Antarktis (2018). Pjäser i urval: Medealand (2009), Dissekering av ett snöfall (2012) och Konsten att falla (2015). Sara Stridsberg är flerfaldigt prisbelönad, bland annat med Nordiska rådets litteraturpris 2007 och Samfundet De Nios Stora pris 2015. År 2019 nominerades hennes roman Drömfakulteten till det prestigefyllda Man Booker Prize när den kom ut i England och USA. Åren 2016–2018 var hon ledamot av Svenska Akademien.

Sara Stridsberg efterträder Anna Williams på stol 6 i Samfundet De Nio, sedan Williams valts till ordförande och därmed flyttat till stol 1 (där hon efterträdde Inge Jonsson).

 

Foto: Irmelie Krekin

Översättarpris till Jesper Högström och nio julpriser

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till följande personer:

 Översättarpris, 100 000 kronor till:

Jesper Högström

 

Julpriser, 50 000 kr vardera till:

Johanna Boholm

Henry Bronett

Ola Engelmark

Rasmus Landström

Isabella Nilsson

Peter Sandström

Felicia Stenroth

Nalle Valtiala

Heidi von Wright

Nya pristagare

Samfundet De Nio delar varje höst ut två stora priser till författare av sakprosa, Lotten von Kræmers pris och John Landquists pris. I år har priserna vid Samfundets sammanträde i oktober utdelats enligt följande:

Lotten von Kræmers pris – 200 000 kronor till

Ulrika Knutson

John Landquists pris – 200 000 kronor till

Ernst Brunner

Därutöver har samfundet utdelat ett Särskilt pris om 100 000 kronor till

Dick Claésson

Stora priset till Jan Stolpe

Samfundet De Nios Stora pris 2020 går till översättaren Jan Stolpe

”för levande och lärda översättningar av litterära klassiker från tvåtusen år”

Prissumman är 400 000 kronor.

Jan Stolpe har översatt från franska, klassisk grekiska och flera andra språk. Hans översättargärning har omfattat författarskap som Montaigne, Voltaire, Camus, Aischylos, Sofokles och Euripides, liksom nutida författare som Åsne Seierstad.

Programverksamheten återupptas i september!

Samfundet De Nio återupptar hösten 2020 sin programverksamhet under av dagsläget betingade former. Om vädret inte är alldeles omöjligt är vi utomhus i de fina resterna av Lotten von Kraemers rosenträdgård på baksidan av huset Villagatan 14. Antalet deltagare är begränsat till 25, förhandsanmälan obligatorisk, och givetvis följer vi gällande säkerhetsföreskrifter och rekommendationer.

Fredagen den 11 september kl 17–19 fylls trädgården av akustisk ambientmusik från duon Misok (Helena Persson och Leif Jordansson) som spelar preparerade stränginstrument, främst cittror. Misok släpper i dagarna albumet ”Able to Land” och deras stillsamma, oförutsägbara musik där klangerna från instrumenten samspelar med omgivningens ljud kommer att landa väl i rosenträdgården. Vi inleder med ett glas vin och något litet tilltugg, och senast 17.30 börjar spelningen.

Söndagen den 13 september kl 15–17 håller vi garden party! I centrum står naturligtvis Katherine Mansfields berömda novell ”Trädgårdsfesten” (The Garden Party), som kommer att läsas av skådespelaren Irene Lindh. Därefter följer ett samtal mellan novellens översättare Lars-Håkan Svensson och kritikern Annina Rabe. Bubblande vin serveras med lämpligt tilltugg.

OBS att antalet deltagare är begränsat till 25 personer! Anmälan om deltagande är obligatorisk och görs per email till intendent(at)samfundetdenio.se eller till jonas(at)ellerstroms.se. Sista dag för anmälan till Misok är den 9 september, för anmälan till Mansfieldprogrammet den 10 september. Ange noga vilket program din anmälan avser! (Det går naturligtvis att anmäla sig till båda.)

Hjärtligt välkomna tillbaka till Villagatan 14 i september 2020!

 

Samfundet De Nios förre sekreterare och skattmästare har avlidit

Ledamöterna i Samfundet De Nio sörjer Anders R. Öhman, som avled den 9 maj 2020. Anders R. Öhman valdes in i Samfundet 1962. Året efter blev han sekreterare och skattmästare i Samfundet, två uppdrag som han innehade i mer än fem decennier. Under nästan lika lång tid var han och hustrun Veronica värdpar för Samfundets middagar på Villagatan 14 – vi minns detta umgänge som präglat av en särskild värme. Vid Anders R. Öhmans nittioårsdag tillägnades han en vänbok från Samfundet, Andersiana (2015), och när han lämnade Samfundet 2017 utsågs han till dess hedersledamot. Vi minns Anders vänsällhet och hans stora insatser för Samfundet De Nio.