Samfundet De Nio

”För ett författarskap präglat av en levande skärpa, omistlig närvaro och storslagen humanism.”