Samfundet De Nio

Foto: Caroline Andersson Renaud

VERK

I svackan (1975)
En kommande tid av livet (1975)
Åldriga och barnsliga trakter (1978)
Augusti (1981)
Längs ett oavslutat ögonblick (1986)
Potatisdrömmar (1993) (tillsammans med Gunilla Bandolin)
Hejdad tid (1994)
Mjuka mörkret (1997)
De tretton stegen (1998)
I djuret (2001)
Bokens ansikte (2002)
I ett förskingrat nu (2007)
Minnesburen (2013)
Ur världen (2020)