Samfundet De Nio

Översättningar i urval

 

 • Montaigne: Essayer 1–3 (Atlantis, 1986-1992)
 • Jean-Jacques Rousseau: Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder (Du contrat social) (översatt tillsammans med Sven Åke Heed, Natur och kultur, 1994)
 • Åsne Seierstad: Bokhandlaren i Kabul. Ett familjedrama (Bokhandleren i Kabul) (Norstedts, 2002)
 • Sofokles: Antigone (Antigonē) (översatt tillsammans med Lars-Håkan Svensson, Ellerströms, 2003)
 • Nostradamus: Profetior: anno 1555 (Les prophéties) (översatt tillsammans med Anna Carlstedt, Gidlunds, 2008)
 • Albert Camus: Främlingen (L’étranger) (Bonniers, 2009)
 • Aischylos: Den fjättrade Prometheus (Promētheus Desmōtēs) (översatt tillsammans med Lars-Håkan Svensson, Ellerströms, 2011)
 • Montaigne: Essayer 1–3 (nyöversättning, Atlantis, 2012)
 • Jean Giono: Mannen från bergen (Un de Baumugnes) (Elisabeth Grate, 2013)
 • Åsne Seierstad: En av oss. En berättelse om Norge (En av oss – en fortelling om Norge) (Bonniers, 2013)
 • Euripides: Backanterna, Ifigenia i Aulis (översatt tillsammans med Göran O Eriksson, Atlantis, 2014)