tidigare ledamöter
 

Tidigare ledamöter

Samfundet har nio ledamöter, vilka väljs på livstid. Enligt stadgarna innehar envar
ledamot sitt särskilda nummer inom Samfundet.

Numren 2, 4, 6 och 8 innehas av kvinnor. Nummer 3, 5, 7 och 9 av män.
Nummer 1 innehas av ordföranden, som varannan gång är en man och varannan gång är en kvinna.

Stol nr 1
Innehas sedan 1986 av Inge Jonsson, f. 1928, professor, ordförande

1973-86 Astrid Lindgren (1907-2002)
författare, ordförande 1973-1986 (flyttad från stol nr 8, flyttad till stol nr 4)
1962-73 Olle Holmberg (1893-1974)
professor, ordförande 1962-1973, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1937-1957 (flyttad från stol nr 7)
1949-62 Eva Andén (1886-1970)
advokat, ordförande 1949-1962 (flyttad från stol nr 4)
1913-49 Viktor Almquist (1860-1951)
överdirektör, författare, ordförande 1913-1949

Stol nr 2
Innehas sedan 1994 av Nina Burton, f. 1946, fil. dr., författare

1967-93 Birgitta Trotzig (1929-2012)
författare (avgått 1993)
1962-67 Eva Andén
(flyttad från stol nr 1, avgått 1967)
1956-62 Elisabeth Tykesson (1906-1962)
fil. dr., litteraturhistoriker
1949-55 Stina Aronson (1892-1956)
författare (utträdde 1955)
1937-49 Elin Wägner (1882-1949)
författare
1918-37 Sigrid Leijonhufvud (1862-1937)
historiker, författare
1913-18 Selma Lagerlöf (1858-1940)
författare (utträtt 1918, återinvald 1926 till stol nr 4)

Stol nr 3
Innehas sedan 2017 av Jonas Ellerström, f. 1958, Författare, översättare, förläggare

1962-2017 Anders R Öhman
advokat
1937-61
Hjalmar Gullberg (1898-1961)
skald
1913-37 Karl Wåhlin (1861-1937)
fil.dr., utgivare av tidskriften Ord och Bild

Stol nr 4
Innehas sedan 1993 av Kerstin Ekman. (tidigare innehavare av samma stol; se nedan)

1986-93 Astrid Lindgren (1907-2002)
(flyttad från stol nr 1, avgått 1993)
1978-85 Kerstin Ekman f. 1933
författare (avgått 1985, återinvald 1993 till stol nr 4)
1950-78 Elsa Björkman-Goldschmidt (1888-1982)
författare, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1958-1960 (avgått 1978)
1940-49 Eva Andén
(flyttad 1949 till stol nr 1)
1926-40 Selma Lagerlöf (1858-1940)
(återinvald, se stol nr 2)
1913-26 Ellen Key (1849-1926)
författare

Stol nr 5
Innehas sedan 1993 av Gunnar Harding, f. 1940, författare, redaktör för De Nios Litterära Kalender

1986-93 Anders Olsson f. 1949
docent (avgått 1993)
1976-86 Inge Jonsson f. 1928
professor, litteraturhistoriker (flyttad till stol nr 1)

1950-75 Algot Werin (1892-1975)
professor, litteraturhistoriker, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1961-1969
1926-50 Martin Lamm (1880-1950)
professor, litteraturhistoriker
1913-25 Erik Hedén (1875-1925)
fil. dr., litteraturkritiker

Stol nr 6
Innehas sedan 2015 av Anna Williams, f. 1957, professor

1988-2015 Agneta Pleijel f. 1940
författare (avgått 2015)
1973-88 Gunnel Vallquist
f. 1918
författare (avgått 1988)
1949-69 Margit Abenius (1899-1970)
fil. dr., litteraturhistoriker (utträdde 1969)
1941-49 Irja Browallius (1901-1968)
författare (utträdde 1949)
1931-41 Karin Boye (1900-1941)
författare
1913-30 Kerstin Hård af Segerstad (1873-1955)
fil. dr. (utträdde 1930)

Stol nr 7
Innehas sedan 1995 av Niklas Rådström, f. 1953, författare

1962-95 Karl Vennberg (1910-1995)
författare
1936-62 Olle Holmberg
(flyttad till stol nr 1)
1924-36 Albert Nilsson (1878-1936)
professor, litteraturhistoriker
1913-23 Göran Björkman (1860-1923)
förste aktuarie, översättare, Samfundets sekreterare 1913-1923

Stol nr 8
Innehas sedan 1999 av Madeleine Gustafsson, f. 1937, författare, kulturskribent

1973-99 Ulla Isaksson (1916-2000)
författare (utträdde 1999)
1963-73 Astrid Lindgren (1907-2002)
(flyttad till stol nr 1)
1955-63 Sara Lidman (1923-2004)
författare (avgått 1963)
1918-54 Marika Stiernstedt (1875-1954)
författare
1913-18 Anna Maria Roos (1862-1938)
författare
(utträdde 1918)

Stol nr 9
Innehas sedan 1995 av Johan Svedjedal, f. 1956, professor, litteraturkritiker

1969-95 Knut Ahnlund (1923-2012)
professor, redaktör för Svensk Litteraturtidskrift 1971-1983 (avgått 1995)
1913-69 John Landquist (1881-1974)
professor, litteraturhistoriker
(utträdde 1969)