Stol nr 8
Madeleine Gustafsson

Författare, litteraturkritiker, översättare. Hedersdoktor vid Göteborgs Universitet. Fil kand i Uppsala 1961. Ledamot av Samfundet De Nio sedan 1999.
Född 1937. Bosatt i Stockholm.

Stol nr 8 - Madeleine Gustafsson  
  Läs mer om Madeleine Gustafsson i pdf-format Läs mer om
Madeleine Gustafsson
(16 kb)
   
 

För mig känns det nog särskilt betydelsefullt att bli invald bland De Nio, eftersom Samfundet var ett begrepp för mig redan när jag gick i skolan – ja, på sätt och vis kan det sägas ha varit en skola i sig. Det var på femtiotalet; vi bodde ett kvarter från huset på Villagatan, och jag var ofta och hälsade på hos "Tant Elsa". Jag minns hennes stora matsal, som också var ledamöternas sammanträdesrum, med väggarna täckta av samtida svensk litteratur.

Elsa Björkman-Goldschmidt var inte bara frikostig med att låna ut böcker, hon ville också veta vad jag tyckte om dem. Kanske var det min första erfarenhet av det slags lustfyllda, ingående samtal om litteratur, som ett juryarbete i bästa fall kan innebära. Också min första lilla artikel tillkom i Samfundets hägn, som ett enkätsvar i Svensk Litteraturtidskrift. Så detta att själv ta plats vid Samfundets bord, bland böckerna, och delta i samtalen – det är som att sluta en cirkel.