Stol nr 7
Niklas Rådström

Författare, professor
Ledamot av Samfundet De Nio
sedan 1996.
Född 1953. Bosatt i Saltsjö-Duvnäs och på Öland.

Stol nr 7 - Niklas Rådström  
  Läs mer om Niklas Rådström i pdf-format Läs mer om Niklas Rådström
(20 kb)
 
 

Naturligtvis har även talet nio sin historia.

De muser som vi alltsedan antiken anser vaka över astronomin och historiebeskrivningen, poesins och teaterkonstens olika uttryck var som bekant nio till antalet. De var resultatet av ett erotiskt snedsprång som Zeus gjorde sig skyldig till med minnets gudinna, Mnemosyne. Hon är även känd som en äldre syster till tiden, Kronos, han som med en sådan förfärande glupskhet slukar sin avkomma så snart den sätts till världen.

Nio till antalet är såväl kretsarna i helvetet i Dantes Gudomliga Komedi som planeterna som cirklar kring solen. Nio var även ursprungligen huvudena på den hydra som Herkules kom i strid med. Han skulle dock finna att två nya huvuden växte ut för vart och ett som han högg av.

Lotten von Kræmer hade väl dock inget av detta i åtanke då hon skapade grunden för Samfundet De Nio.

Knappast heller att nio, utöver att vara de liv en katt sägs kunna tillgodoräkna sig, även är det antal timmar som det tar en armémyra att gå en engelsk mil och så många milligram råttskit som amerikanska hälsovårdsmyndigheter anser vara acceptabla i ett kilo vete.

Vad mina företrädare på stol 7 i Samfundet kan ha haft för förhållande till talet nio vet jag inte. Den förste innehavaran av stolen, Göran Björkman, var som aktuarie naturligtvis van vid att handskas med alla siffror och ej blott nior. Litteraturprofessorn Albert Nilsson, som tillträdde stolen 1923, skrev om Tegnér, Stagnelius och den svenska romantiken samt medverkade till den utgåva av Ola Hanssons efterlämnade skrifter som utgavs av Hjalmar Gullberg. Som efterträdare fick Nilsson 1935 en nära vän till Gullberg, litteraturprofessorn Olle Holmberg. I sin vackra vänbok efter Gullbergs död skrev Holmberg något som alla vi som på något vis är sysselsatta med litteratur bör se som förebildligt: "Han saknade fördomar; mot äldre litteratur, mot nyare. Jag önskar att jag på den punkten hade tagit intryck av honom mera än jag gjorde."

I mer än tre decennier, från 1962 till 1995, var stol 7 Karl Vennbergs. I hans diktning har jag inte kunnat finna någon direkt referens till talet nio, men väl några dikter med nio rader. Bland dem denna, ur samlingen Sju ord på tunnelbanan, 1971:

Prolog
Man kan hitta insändare som börjar;
Det vare mig fjärran att.
Lektor, tänker man, drygt femti;
ironi som annonserar sig
och slocknar i upptakten.
En högerkrok som går vilse i rallarsvingen.
Man lyss efter ett: För helvete, karl,
med tobakssaft i mungiporna,
en råhet av de många som livet ändå friskar upp sig med.