Stol nr 1
Inge Jonsson
ordförande

Professor emeritus
Ledamot av Samfundet De Nio
sedan 1976
Ordförande sedan 1988
Född i Stockholm 1928. Bosatt i Saltsjö-Duvnäs

Stol nr 1 - Inge Jonsson  
  Läs mer om Inge Jonsson i pdf-format Läs mer om Inge Jonsson
(25 kb)
 
 

Vårt uppdrag som ledamöter i Samfundet De Nio är att stödja svensk litteratur, främst genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta författare. Det betyder flitigt läsande – dessvärre också ofta dåligt samvete för att tid och kraft inte räckt till för att följa med i den aktuella utgivningen – och synnerligen livfulla diskussioner om kandidater.

Genom att Samfundets ekonomi oavlåtligen förbättrats, tack vare skicklig förmögenhetsförvaltning av Anders R Öhman och visst bistånd från aktiemarknaden, har vi fått möjlighet att öka både antalet priser och beloppen. Vid mitt inträde kunde Samfundet dela ut 40.000 kronor om året, varav hälften anslogs till Stora Priset vid majmötet och resten till fem mindre priser vid sammanträdet före jul. Enligt den senaste årsredovisningen (2004) uppgick det totala prisbeloppet till 980.000 kronor, och det Stora Priset hade vuxit tiofalt: innevarande år har beloppet höjts till 250.000 kronor. Till detta skall läggas betydande bidrag till utgivningen av De Nios kalender, och innan den debuterade till tidskriften Artes under många år.