Samfundet De Nio

”För ett författarskap buret av sanningslidelse, gestaltningskraft och rättvisepatos.”