Samfundet De Nio

Samfundet De Nio är en litterär akademi, med nio på livstid valda
ledamöter. Samfundet instiftades den 14 februari 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer.
Samfundet har till huvudsaklig uppgift att utdela litterära priser.

Författaren Agneta Pleijel fick 2017 års Stora Pris
"För hennes mångåriga och engagerade insatser som berättare, dramatiker och kritiker.”