Samfundet De Nio

Samfundet De Nio är en litterär akademi, med nio på livstid valda
ledamöter. Samfundet instiftades den 14 februari 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer.
Samfundet har till huvudsaklig uppgift att utdela litterära priser.

Författaren Carola Hansson fick 2016 års Stora Pris
"För hennes på en gång originella och i europeisk tradition förankrade berättarkonst, som med psykologisk klokhet och litterärt mästerskap ställer de eviga frågorna om människans villkor.”