Samfundet De Nio

Samfundet De Nio är en litterär akademi, med nio på livstid valda
ledamöter. Samfundet instiftades den 14 februari 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer.
Samfundet har till huvudsaklig uppgift att utdela litterära priser.

Författaren Gunnar D. Hansson fick 2018 års Stora Pris
"För en saklig och lekfull poetisk blandkonst, full av samtal mellan tider och texter.”