Samfundet De Nio

Verk

Publikationer i urval

 • Swedenborgs skapelsedrama De cultu et amore Dei (diss.) (1961) (amerikansk upplaga A Drama of Creation, 2004)
 • Swedenborgs korrespondenslära (1969)
 • Idéer och teorier om ordens konst (1971) (flera tryckn.).
 • Emanuel Swedenborg (1971); reviderad upplaga Visionary Scientist (1999)
 • Swedenborg – sökaren i naturens och andens världar (tills. med Olle Hjern), (1976) (spansk översättning 1995)
 • Maktens verktyg (1978)
 • I symbolens hus (1983)
 • Den sköna lögnen (1986)
 • Humanistiskt credo (1988)
 • Vitterhetsakademien 1753–2003 (2003)
 • Samfundet De Nio 1913–2013. Hundra år av stöd till svensk litteratur (2013)
 • Jacob Letterstedt 1796–1862. Storföretagare och donator (2014)

Tidigare innehavare av denna stol   Alla Ledamöter