Lotten von Kræmer  
  Bakgrund

Lotten von Kræmer skrev det testamente, vilket var grunden
till att Samfundet De Nio stiftades den 14 februari år 1913.

Samfundet fick ca 600.000 kr och fastigheten Villagatan 14. Sedan
1913 har Samfundet alltså verkat - och idag är tillgångarna värda
över 100 miljoner kronor.

Till Samfundets första ledamöter utsåg von Kræemer: Prins Eugen,
Selma Lagerlöf, Ellen Key, Karl Wåhlin, Kerstin Hård av Segerstad,
Göran Björkman, Anna Maria Roos, Georg Göthe och John Landquist.
Då Prins Eugen och Georg Göthe avsade sig inval, utsågs Viktor Almquist
och Erik Hedén
.